Tuyển sinh

Tuyển sinh năm học 2015-2016

13891320157940_logo2

Trường MN Duy An năm học 2015-2016 tuyển sinh

2

3

KINH PHÍ ÁP DỤNG TẠI CƠ SỞ 109 TRƯỜNG CHINH 

4

KINH PHÍ ÁP DỤNG TẠI CƠ SỞ 279 QUAN NHÂN

5

6

Bản để copy (bôi đen văn bản – copy ra word)

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Mầm Non Duy An

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………. ĐT:…………………………………….

Địa chỉ gia đình:……………………………………………………… ĐT: ………………………………….

Và vợ (chồng)…………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………………. ĐT:…………………………………..

Chúng tôi có con là: ………………………………………………… Giới tính: ………………………..

Sinh ngày : ……………………………………………………………Nơi  sinh: ………………………….

Tình trạng sức khoẻ: …………………. Chiều cao…………………. Cân nặng: …………………..

Đặc điểm sinh hoạt:………………………………………………………………………………………….

Sở thích:…………………………………………………………………………………………………………

Khi cần báo tin cho :………………………………………………… ĐT:……………………………….

Sau khi tìm hiểu đầy đủ các thông tin về nhà trường và thông báo tuyển sinh năm học 201  – 201  , tôi muốn đăng ký cho bé được nhập học tại quí trường. Gia đình tôi xin chấp hành mọi nội qui, qui định của nhà trường và phối hợp chặt chẽ với nhà trường để làm tốt công tác Chăm sóc – Giáo dục trẻ.

                                               Hà Nội, ngày………….tháng………….năm………..

                                      Người khai

                                               (ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÓN TRẺ

Để đảm bảo an toàn cho bé, gia đình chúng tôi xin đăng ký những người trong gia đình sẽ đón bé hàng ngày. Đề nghị nhà trường không giao cháu cho bất kỳ người nào khác khi chưa có ý kiến của gia đình chúng tôi.

Họ và tên bé: …………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………….

Danh sách người đón bé gồm ……………. người.

STT Họ và tên Mối quan hệ với bé Số điện thoại
1
2
3
4
5

                                                                                         Thay mặt gia đình

However, this post when you need the best powerpoint presentations for your sociology seminar, our humanities experts will also oblige you this

– Lượt xem: (632)